2018


Konsultacje Nr 12/2018

30‑10‑2018 14:51:04
Wyniki konsultacji  z Gminną Rada Działalności Pożytku Publicznego  PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Z ORGAZNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 11/2018

12‑10‑2018 16:18:27

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, który obejmował będzie budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa - ZIT, który obejmować będzie budowę sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej,  Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”

W zakresie planowanej inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej z rur Ø 160mm, Ø 125mm, Ø 110mm, Ø 90 mm, Ø 63mm, Ø 50mm wraz z przyłączami z rur Ø 63mm, Ø 50mm, Ø 40mm w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Inwestycja ma na celu doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych. Ponadto sieć wodociągowa ma służyć do ochrony ppoż. Inwestycja ma również za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury miejskiej.

Konsultacje będą trwać w okresie od 12 do 26 października 2018r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag  należy pobrać  i wypełnić  poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, w pok. Nr 10 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: gpik@szczekociny.pl.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 9/2018

09‑07‑2018 11:33:15

Wyniki konsultacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  z  Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXXVII/2017  Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2017r. ws. przyjęcia "Programu współpracy MiG Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 8/2018

05‑07‑2018 11:20:35
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 7/2018

14‑06‑2018 13:08:05

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, który obejmował będzie kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 6/2018

07‑06‑2018 15:21:36

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który obejmował będzie montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, który obejmował będzie:

montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej:

a. budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, Szczekociny

b. budynek Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6, Szczekociny

c. budynek Przedszkola w Szczekocinach,  ul. Jana Pawła II 3, Szczekociny

d. budynek Społecznej Szkoły Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Śląska 86, Szczekociny

e. budynek Zespołu Szkół Społecznych w Goleniowach, ul. T. Kościuszki 20, Goleniowy

f. budynek Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34

 

montaż kolektorów słonecznych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6, Szczekociny

 

modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach,  ul. Jana Pawła II 3, Szczekociny.

 

Konsultacje trwać będą w okresie od 8 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r.

 

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, w sekretariacie lub w wersji elektronicznej przesłać na adres gpik@szczekociny.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 5/2018

30‑05‑2018 13:32:29
Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny ws. zmiany uchwały 238/XXXVII/2017 RMiG Szczekociny z 24.10.2017 ws. "Przyjęcia programu współpracy MiG Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 4/2018

24‑05‑2018 07:34:21
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw, w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw: "SOŁECTWO POLNA", "SOŁECTWO GĄSZCZE", "SOŁECTWO ZARZECZE", "SOŁECTWO CENTRUM".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 3/2018

09‑03‑2018 13:38:15
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje z mieszkańcami Gminy Szczekociny projektu Uchwały RMiG Szczekociny ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  04‑01‑2018 13:30:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  04‑01‑2018 13:30:47
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2018 14:51:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie