2015


Plik pdf Obwieszczenie Nr 14/2015
11‑12‑2015 12:06:35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o procedurze udziału społeczeństwa w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa zakładu cynkowania ogniowego wyrobów metalowych tj. wiader, konewek i innych wyrobów metalowych na działce nr ewid. 2035/5 w m. Szczekociny"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
371KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip MPZP SZCZEKOCINY
16‑11‑2015 07:47:19
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZEKOCINY W REJONIE NA WSCHÓD OD UL. ŻARNOWIECKIEJ z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Nr 13/2015
07‑11‑2015 08:13:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przstrzennego miasta Szczkociny w rejonie od ul. Żarnowieckiej    
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
404KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Nr 12/2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk odpadów metodą R-3 kompostowanie odwodnionych osadów ściekowych i odpadów ulegających biodegradacji".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Obwieszczenie Nr 11/2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa zakładu cynkowania ogniowego wyrobów metalowych tj. wiader, konewek i innych wyrobów metalowych na działce nr ewid. 2035/5 w m. Szczekociny". 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Obwieszczenie Nr 10/2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Odzysk odpadów metodą R-3 kompostowanie odwodnionych osadów ściekowych i odpadów ulegających biodegradacji."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
708KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Ogłoszenie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
26,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Zawiadomienie Nr 9/2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą DK-46 o długości 1,204 km."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
495KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Zawiadomienie Nr 8/2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą krajową DK-46 o długości 1,204 km".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
757KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Obwieszczenie Nr 7/2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wyłożenie powtórne do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczekociny, w rejonie na wschód od ulicy Żarnowieckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia od 18 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r stosownie do obwieszczenia  / ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, opublikowanego w dniu 6 marca 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  05‑01‑2015 14:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2015 12:25:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive