Urząd Stanu Cywilnego (USC)


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych związanych z nimi przepisami oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych, a w szczególności:

  1. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  2. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o orzecznictwo sądowe i decyzje administracyjne,
  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  4. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz archiwum urzędu stanu cywilnego,
  5. przyjmowanie oświadczeń woli o: wstąpieniu w związek małżeński; wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa; braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska; zmianie imienia dziecka; uznaniu dziecka; nadaniu dziecku nazwiska męża matki, woli spadkodawcy zawierających rozrządzenia na wypadek śmierci; innych wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
  6. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
  7. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
  8. przyjmowanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości związanych z nadaniem medalu;
  9. przygotowywanie i organizowanie uroczystości związanej z setną rocznicą urodzin;
  10. prowadzenie ewidencji i przechowywanie testamentów.


 

PRACOWNICY:

Aleksandra Ołtun
Zastępca Kierownika USC
Imię:
Aleksandra
Nazwisko:
Ołtun
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
3557050 wew. 104
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Anita Admaus
Zastępca Kierownika USC
Imię:
Anita
Nazwisko:
Admaus
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 105
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Artur Gąsior
Z-ca Kierownika USC
Imię:
Artur
Nazwisko:
Gąsior
Tytuł:
mgr
Email:
umig@szczekociny.pl
Telefon:
(+48 34) 355-70-50 wew. 107
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anita
Nazwisko:
Admaus
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
343557050 wew. 105
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Aleksandra
Nazwisko:
Ołtun
Email:
eld@szczekociny.pl
Telefon:
3557050 wew. 104
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Artur
Nazwisko:
Gąsior
Tytuł:
mgr
Email:
umig@szczekociny.pl
Telefon:
(+48 34) 355-70-50 wew. 107
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  22‑04‑2013 09:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  22‑04‑2013 09:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2020 14:21:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie