Zagospodarowanie przestrzenne


Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Uchwała „Rejon północno – zachodni Zarzecza w Szczekocinach”

13‑07‑2017 10:17:24
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Rejon północno – zachodni Zarzecza w Szczekocinach”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf UCHWAŁA NR 143/XXIII/2016
07‑07‑2016 15:22:06
Uchwała NR 143/XXIII/2016  z 25.05.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczekociny w rejonie na wschód od ul. Żarnowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 9 czerwca 2016 nr 101, poz. 3233)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała nr 141/XXI/2016 z dnia 25.02.2016r. ws. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny.

04‑05‑2016 14:14:33
Dokumenty:
Plik pdf Uchwala Nr 141_2016.pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZALACZNIK_1_ANEKS I (WALORYZACJA PRZESTRZENI TEKST JEDNOLITY).pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
726KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZALACZNIK_1_ANEKS II (ZASOBY ARCHEOLOGICZNE TEKST JEDNOLITY).pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ZALACZNIK_1_ANEKS III (PLANSZA UWARUNKOWAN ZMIANY STUDIUM).jpg
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
504KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZALACZNIK_1_UWARUNKOWANIA (TEKST JEDNOLITY).pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
701KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZALACZNIK_2_KIERUNKI (TEKST JEDNOLITY).pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
572KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ZALACZNIK_3_RysNr_1_skala_1_10000 (plansza podstawowa).jpg
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
8,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ZALACZNIK_4_RysNr_2_skala_1_10000(infrastruktura).jpg
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ZALACZNIK_5_RysNr_3_skala_1_25000 (plansza podstawowa).jpg
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ZALACZNIK_6_RysNr_4_skala_1_25000(infrastruktura).jpg
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
3,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZALACZNIK_7_ANALIZY.pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZALACZNIK_8_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
04‑05‑2016 14:26:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  12‑12‑2012 12:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  12‑12‑2012 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2017 10:18:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie