2016


Konsultacje Nr 5/2016

16‑11‑2016 14:27:06
 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 4/2016

05‑10‑2016 14:27:24
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 3/2016

05‑10‑2016 14:25:36
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w roku 2017”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsulracje Nr 2/2016

03‑08‑2016 13:30:38

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022” wśród wszystkich mieszkańców Gminy Szczekociny.

Projekt „Strategii” zostanie wyłożony do publicznego zapoznania się w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w zakładce konsultacje społeczne.

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Szczekociny w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022”.

Przedmiotowe konsultacje społeczne odbędą się w formie zgłaszania uwag i będą odbywały się w następujący sposób:

- każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami;

- uwagi należy złożyć w punkcie konsultacyjnym, tj. pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30;

- uwagi można złożyć w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dn. 03.08.2016r.;

- przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dn. 03.08.2016r., przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczną się 11 sierpnia 2016 roku i potrwają do 31 sierpnia 2016 roku.

 

Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie.pdf
03‑08‑2016 13:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
855KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.docx
03‑08‑2016 13:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt SRG SZCZEKOCINY - 01.08.2016-wer. do konsultacji.pdf
03‑08‑2016 13:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Diagnoza SRG SZCZEKOCINY - 01.08.2016-wer. do konsultacji.pdf
03‑08‑2016 13:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport z badania ankietowego SZCZEKOCINY.pdf
03‑08‑2016 13:34:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
523KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół z konsultacji.pdf
04‑10‑2016 11:25:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Konsultacje 1/2016 – protokół z konsultacji
06‑04‑2016 11:00:05

Zgodnie z § 12 Uchwały Nr 177/XVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczekociny, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje mieszkańców o wynikach konsultacji na tablicach informacyjnych i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Załączniki:

  1. Protokół z konsultacji
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
351KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacja Nr 1/2016 - rozpoczęcie

17‑03‑2016 14:21:33

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż w dniu 17 marca 2016 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne wstępnej koncepcji trasy sieci wodociągowej w Szczekocinach w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej”.

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami jest wstępna koncepcja trasy sieci wodociągowej w Szczekocinach. Wstępna koncepcja trasy sieci wodociągowej została zamieszczona na tablicach informacyjnych i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w zakładce konsultacje społeczne. Przedłożona koncepcja trasy sieci wodociągowej w Szczekocinach jest orientacyjną trasą i może ulec zmianie na etapie uzgadniania.

Konsultacje potrwają do 31 marca 2016 roku i odbędą się w formie zgłaszania uwag w następujący sposób:

- każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami;

- uwagi należy złożyć w punkcie konsultacyjnym, tj. pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30;

- uwagi można złożyć w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta do aktywnego włączenia się w przygotowanie inwestycji.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 marca 2016r. wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2;
  2. Orientacja – wstępna koncepcja trasy sieci wodociągowej w Szczekocinach.
Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie.pdf
17‑03‑2016 14:24:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załączniki.docx
17‑03‑2016 14:24:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf orientacja.pdf
17‑03‑2016 14:24:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacja Nr 1/2016

10‑03‑2016 07:58:43

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż w dniu 17 marca 2016 roku rozpoczną się konsultacje społeczne wstępnej koncepcji trasy sieci wodociągowej w Szczekocinach w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej”. Konsultacje potrwają do 31 marca 2016 roku.

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami jest wstępna koncepcja trasy sieci wodociągowej w Szczekocinach.

Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag i będą odbywały się w następujący sposób:

- każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami;

- uwagi należy złożyć w punkcie konsultacyjnym, tj. pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30;

- uwagi można złożyć w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta do aktywnego włączenia się w przygotowanie inwestycji.

Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie.pdf
10‑03‑2016 07:59:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx załączniki.docx
10‑03‑2016 07:59:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf orientacja.pdf
10‑03‑2016 07:59:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  10‑03‑2016 07:45:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  10‑03‑2016 07:45:42
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2016 14:28:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie