2017


Konsultacje 16/2017

28‑11‑2017 14:27:04
 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Szczekociny  projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 15/2017

11‑10‑2017 14:02:04
Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinni i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dot. projektu uchwały ws. przyjęcia "Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2018"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 14/2017

04‑09‑2017 10:44:04

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza  konsultację Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 13/2017

03‑08‑2017 21:02:59
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017-2022
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 12/2017

03‑08‑2017 20:55:45
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 11/2017

21‑07‑2017 12:12:37
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultację  projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny ws. nadania nazwy ulicom w miejscowości Szczekociny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 10/2017

25‑05‑2017 19:41:09
Wyniki konsultacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  z  Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 9/2017

12‑05‑2017 11:31:42
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultację  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 8/2017

11‑05‑2017 11:40:57

 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultację z mieszkańcami Gminy Szczekociny projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 7/2017

11‑05‑2017 11:37:45
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa ZIT, który obejmować będzie budowę sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  12‑01‑2017 12:42:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  12‑01‑2017 12:42:44
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2017 14:29:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie