2018


Konsultacje Nr 13/2018

14‑12‑2018 07:54:23
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli, w sprawie uchwalenia poszczególnych Statutów Sołectw i Osiedli: "SOŁECTWO BONOWICE", "SOŁECTWO BRZOSTEK", "SOŁECTWO BÓGDAŁ", "SOŁECTWO CHAŁUPKI", "SOŁECTWO DRUŻYKOWA", "SOŁECTWO GOLENIOWY", "SOŁECTWO GRABIEC", "SOŁECTWO GUSTAWÓW-MAŁACHÓW", "SOŁECTWO OŁUDZA", "SOŁECTWO PRZYŁĘK", "SOŁECTWO RĘDZINY", "SOŁECTWO ROKITNO", "SOŁECTWO SIEDLISKA", "SOŁECTWO STARZYNY", "SOŁECTWO SZYSZKI", "SOŁECTWO TĘGOBÓRZ", "SOŁECTWO WÓLKA OŁUDZKA", "SOŁECTWO WÓLKA STARZYŃSKA", "OSIEDLE NR 1", "OSIEDLE NR 2"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 12/2018

30‑10‑2018 14:51:04
Wyniki konsultacji  z Gminną Rada Działalności Pożytku Publicznego  PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Z ORGAZNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 11/2018

12‑10‑2018 16:18:27

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, który obejmował będzie budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa - ZIT, który obejmować będzie budowę sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej,  Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”

W zakresie planowanej inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej z rur Ø 160mm, Ø 125mm, Ø 110mm, Ø 90 mm, Ø 63mm, Ø 50mm wraz z przyłączami z rur Ø 63mm, Ø 50mm, Ø 40mm w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Inwestycja ma na celu doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych. Ponadto sieć wodociągowa ma służyć do ochrony ppoż. Inwestycja ma również za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury miejskiej.

Konsultacje będą trwać w okresie od 12 do 26 października 2018r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag  należy pobrać  i wypełnić  poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, w pok. Nr 10 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: gpik@szczekociny.pl.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 10/2018

03‑10‑2018 15:19:37
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 9/2018

09‑07‑2018 11:33:15

Wyniki konsultacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  z  Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXXVII/2017  Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2017r. ws. przyjęcia "Programu współpracy MiG Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 8/2018

05‑07‑2018 11:20:35
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 7/2018

14‑06‑2018 13:08:05

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, który obejmował będzie kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 6/2018

07‑06‑2018 15:21:36

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który obejmował będzie montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, który obejmował będzie:

montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej:

a. budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, Szczekociny

b. budynek Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6, Szczekociny

c. budynek Przedszkola w Szczekocinach,  ul. Jana Pawła II 3, Szczekociny

d. budynek Społecznej Szkoły Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Śląska 86, Szczekociny

e. budynek Zespołu Szkół Społecznych w Goleniowach, ul. T. Kościuszki 20, Goleniowy

f. budynek Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34

 

montaż kolektorów słonecznych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6, Szczekociny

 

modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach,  ul. Jana Pawła II 3, Szczekociny.

 

Konsultacje trwać będą w okresie od 8 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r.

 

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, w sekretariacie lub w wersji elektronicznej przesłać na adres gpik@szczekociny.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 5/2018

30‑05‑2018 13:32:29
Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny ws. zmiany uchwały 238/XXXVII/2017 RMiG Szczekociny z 24.10.2017 ws. "Przyjęcia programu współpracy MiG Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje 4/2018

24‑05‑2018 07:34:21
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw, w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw: "SOŁECTWO POLNA", "SOŁECTWO GĄSZCZE", "SOŁECTWO ZARZECZE", "SOŁECTWO CENTRUM".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  04‑01‑2018 13:30:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  04‑01‑2018 13:30:47
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 07:56:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie