2019


Konsultacje społeczne Nr 16/2019

26‑11‑2019 15:12:15

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny zarządzena konsultacje z mieszkańcami Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Nr 15/2019

26‑11‑2019 15:09:31
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

19‑11‑2019 08:10:11

  Na podstawie § 10 Uchwały Nr 177/XVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny  z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie: określenia zasad trybu i przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Szczekociny (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1135 z dnia 8 marca 2012 r.), Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. zostaną ogłoszone konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu, w celu poznania opinii mieszkańców o poddanym konsultacji akcie.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały, będą miały charakter gminny, dotyczyć będą wszystkich mieszkańców Gminy. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach, będzie miała prawo zgłaszania pisemnych uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Nr 14/2019

22‑10‑2019 16:05:25
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: w sprawie: zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta  i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Nr 13/2019

22‑10‑2019 15:55:40
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: w sprawie: zarządzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Nr 12/2019

15‑10‑2019 19:16:47
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza  konsultacje z organizacjami pozarządowymi ws. zmiany uchwały Nr 251/XXV/2012 RMiG Szczekociny z dnia 25.10.2012 ws. określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lum międzynarodowym współzawodnictwie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Nr 11/2019

14‑10‑2019 12:28:25

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza  konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał:

 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kosultacje społeczne Nr 10/2019

14‑10‑2019 12:26:02

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje społeczne  z mieszkańcami Gminy Szczekociny projektów Uchwał:

 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja zmianie terminu przeprowadzenia konsultacji

09‑10‑2019 12:48:07

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o  zmianie terminu przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji projektów uchwał:

 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o przeprowadzeniu konsultacji
03‑10‑2019 11:12:55

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji projektów uchwał:

 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • Uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑12‑2018 15:01:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  19‑12‑2018 15:01:11
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2019 15:13:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie