GOSPODARKA ODPADAMI


Segregacja odpadów jest jednym z najważniejszych elementów nowych zasad gospodarki odpadami. Dla osób, które nie będą segregować odpadów i wrzucać „wszystko do jednego kosza” opłata będzie wyższa. Opłaca się segregować śmieci, dbając równocześnie o środowisko naturalne płacimy mniej!

Obecne stawki, które obowiązują od 1 lutego 2021r. wynoszą:

  • 33 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 66 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany).

Rachunek bankowy dla opłat!

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać kwartalnie przelewem na rachunek bankowy Gminy Szczekociny nr 93 8277 0002 0000 0000 0566 0253, w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny ze wskazaniem na jakie miesiące ma być zaksięgowana opłata. Uprasza się aby w tytule przelewu napisać: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres nieruchomości”.

Terminy płatności:

 I kwartał – do 31 marca,

 II kwartał – do 30 czerwca,

 III kwartał – do 30 września,

 IV kwartał – do 31 grudnia,

Możliwe są także wpłaty miesięczne, ale na koniec danego kwartału zapłata należności za ten kwartał musi  być uiszczona w całości.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje selektywną zbiórkę a jej nie prowadzi firma odbierająca odpady komunalne zgłosi ten fakt Urzędowi, może również odmówić odbioru śmieci. Działanie takie będzie podstawą do naliczenia wyższej stawki za odpady komunalne.

Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości?

Odpady komunalne zbierane selektywnie i nieselektywnie odbierane będą:

  • dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej – raz w miesiącu,
  • dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej miejskiej – raz w miesiącu, w tym że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,
  • dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie, w tym że od kwietnia do października raz na tydzień.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  30‑04‑2019 13:45:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  30‑04‑2019 13:45:37
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2021 09:37:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie