2021


Plik pdf Ogłoszenie
02‑11‑2021 14:52:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, obowiązującej w roku 2021 na jednego ucznia szkół lub wychowanka przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
21‑10‑2021 14:47:36
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstałych w wybiku nakładania powłok galwanicznych z zakładu ZPH Pro-Drut do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
646KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
12‑10‑2021 12:26:03
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie zawiadamiające, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25.03.2021r. znak GK.6733.1.2021 ustalacjącej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na terenie zlokalizowanym w Gminie Szczekociny i Gminie Sędziszów polegającego na przebudowie istaniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sedziszów -  GPZ Szczekociny , decyzją nr SKO.4103.50.2021 z dnia 30 września 2021 r. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 marca 2021 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
07‑10‑2021 12:47:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędości 250km/h"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie - Wody Polskie
17‑09‑2021 09:21:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 02.08.2021r. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo-gospodarcze oraz gromadzenie w projektowanym zbiorniku ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce o nr ew. 155/2 obręb 0012 Rokitno, gm. Szczekociny, powiat zawierciański
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.25.2021
12‑08‑2021 11:27:34
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego ws. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 78 w m. Szczekociny"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
02‑08‑2021 11:50:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu na wniosek  Pana Wojciecha Norberciak ws. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 2542 oraz przepompowni ścieków sanitarnych na działce 1241 w m. Szczekociny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
608KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
16‑07‑2021 09:55:10
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 2542 oraz przepompowni ścieków sanitarnych na działce 1214 w m. Szczekociny"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
01‑07‑2021 12:41:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu na wniosek Pani Marty Kasprzyk-Dragon, zam. w Gliwicach ul. Czajki 3/XII, pełnomocnika działającego w imieniu  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na gazyfikacji gminy Szczekociny – UP/00267230 Etap II.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
573KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
01‑07‑2021 12:35:06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 2542 oraz przepompowni ścieków sanitarnych na działce 1214 w  miejscowości Szczekociny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
273KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 29 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  26‑01‑2021 09:48:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  26‑01‑2021 09:48:54
Data ostatniej aktualizacji:
02‑11‑2021 14:52:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie