Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz innych w pasie drogowym


LogoUrząd Miasta i Gminy Szczekociny

42-445  Szczekociny, ul. Senatorska 2

tel. 34 355-70-50,  www.szczekociny.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego, 42-445 szczekociny, ul. Senatorska 2

tel. 34 355-70-50 wew. 110, gk@szczekociny.pl

____________________________________________________________________

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

(Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami)

1. O czym należy wiedzieć:

– lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi (dla Miasta i Gminy Szczekociny jest to Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny) wydawanym w drodze decyzji administracyjnej (powyższe dotyczy m.in. sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, ciepłowniczych i innych oraz wszelkiego rodzaju przyłączy),

– wniosek o lokalizację ww. urządzeń oraz obiektów budowlanych należy złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych

– kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do Zarządu w terminie 30 dni, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem.

2. Jak i gdzie załatwić sprawę?

– wypełniony  wniosek wraz z załącznikami należy złożyć Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach lub przesłać pocztą,

– wniosek składa wnioskodawca: inwestor lub pełnomocnik (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika w załączniku należy podać dokładne dane inwestora w tym NIP, Regon lub PESEL),

– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),

– informacji udziela:

Referat Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Agata Szymańska – stanowisko ds. drogownictwa oraz robót publicznych

pokój nr 10 – tel. 34 355 70 50 wew. 110

3. Załączniki:

– kopia mapy zasadniczej potwierdzona urzędowo w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem oraz granicami działek – 2 egz.,

4. Opłaty:

– złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej),

– gdy wniosek składa pełnomocnik należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa i opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny: BS SZCZEKOCINY 66 8277 0002 0007 0000 0566 0001  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późń. zm.).

5. Podstawa prawna:

– art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późń. zm.),

– art. 33 KPA (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm.),

– ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późń. zm.).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
294KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agata Szymańska , w dniu:  05‑01‑2022 08:25:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Szymańska
email: a.szymanska@szczekociny.pl tel.:343557050 wew. 110
, w dniu:  05‑01‑2022 08:25:28
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2022 20:25:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie