2022


Konsultacje Nr 8/2022

26‑04‑2022 14:43:10

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje społeczne  z mieszkańcami Gminy Szczekociny projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie określenia wzorów deklaracji: o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz przez właścicieli nieruchomości, na  której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sposobu ich składania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 7/2022

31‑03‑2022 16:43:01

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 31marca 2022r. w sprawie : przeprowadzenia  z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji społecznych projektówuchwał Rady Miejskiej w  Szczekocinach w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Szczekociny oraz w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 6/2022

28‑03‑2022 11:39:16
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2022r. z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy Szczekociny
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie Nr 30_2022.pdf
28‑03‑2022 11:40:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji.pdf
05‑05‑2022 13:00:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
307KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje Nr 9/2022

23‑05‑2022 21:29:36
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza przeprowadzenie  z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji społecznych projektówuchwał Rady Miejskiej w  Szczekocinach w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r., w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji nr 6/2022

18‑03‑2022 20:31:35

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

1. ws. zmiany uchwały RMIG Nr 45/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. ws. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości  wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Szczekociny oraz ws. uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomośći albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 4/2022

17‑01‑2022 13:40:57

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje w sprawie  projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2022r. z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy Szczekociny

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 5/2022

20‑01‑2022 14:55:00
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Szczekociny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 2/2022

11‑01‑2022 14:43:17
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 1/2022

11‑01‑2022 14:31:13

Informacja o spotkaniu z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznegow sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Nr 3/2022

13‑01‑2022 10:30:19

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. zostaną ogłoszone konsultacje projektu uchwały:

- Uchwała Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Szczekociny

w celu poznania opinii mieszkańców o poddanym konsultacji akcie

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  11‑01‑2022 14:26:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Dzienniak
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050
, w dniu:  11‑01‑2022 14:26:55
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2022 21:31:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie